Lalagyan

 

Wala akong kinalalagyan.

Hindi ako kwintas, sapatos, relos, o cellphone na may kahong pinaglalagyan.

Wala akong kinalalagyan.

Mahirap ang magpalipat-lipat ng tahanan sa iba’t ibang bahagi ng siyudad o bayan.

Wala akong kinalalagyan.

Hindi ako pantas sa mga direksyon, atraksyon at atensyon.

Dahil wala akong kinalalagyan.

Hindi ako kabilang sa kanila, hindi ako katulad nila.

Wala akong kinalalagyan.

Hindi ako maisisilid sa isang lalagyan.

Siguro, dahil sa hindi ako matatanggap sa paglalagyan.

Hindi ako kakasya sa kahit na anong lalagyan.

Labingsiyam na taon kong pinaniwalaan ‘yan.

Hanggang sa… dumating ka.

Hanggang sa… nagkasya ako sa mga bisig mo.

Hanggang sa… nakita ko ang sarili ko sa piling mo.

Hanggang sa nalagay ako sa init ng mga yapos at yakap mo.

Wala akong kinalalagyan… noon.

Pero iba na ngayon.

Sayo, may kalalagyan na ako.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s