Ako, si Aquino at ang manhid mong puso

“Ibinigay ko sa iyo ang mundo ko. Pero kahit ipahiram mo man lang ang iyo, ipinagdamot mo.”

 

Mahaba ang kasaysayan ng aking pakikiniig

sa damdaming naghahari

sa aking kalooban ngayon.

Binuno ko ang bawat alaala mo,

tinutulan ko ang bawat sulyap mo,

at binaluktot ko ang daan patungo sa iyong puso.

Subalit,

ito marahil ang tuwid na daang sinasabi ni Aquino-

tumawid ako sa hangganan

ng dalawang taong pagpipigil ko

sa sariling damdamin

at tuluyang nahulog na ako…

sa iyo.

Hindi ko na kaya.

Subalit hindi ako hihingi ng tulong sa iyo.

Huwag mo akong tulungan!

Tulad ng hindi pagtulong ni Aquino

sa mga maralita at iba pa.

Sapagkat lalo lamang akong lulubog

sa pagmamahal ko sa iyo,

hanggang sa maging maralita rin ako.

Maralita sa pagmamahal ng pinamadhid mong puso.

 

29 Mayo 2015 (Unang Burador)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s