Iba ang Iyong Mata: Unang Bahagi

thhahaja

Iba ang iyong mata

malamlam ngunit

tila puno ng lumbay

nagmamakaawa

naghahanap

nagsusumamong

makipagtagisan din

ang aking mga mata

upang pawiin ang iyong siphayo

dahil sa panakaw na tinginan

nagsimula ang ating

walang salitang komunikasyon

posible ang imposible

dahil iba ang iyong mata

makapangyarihan

mapang-akit

mapagpalaya

sa tanikala

ng konserbatibong lipunan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s