Mga Diona Tungkol sa CMO 20 s 2013

Wika ng Pilipino

ay wikang Filipino

hindi Ingles ng ‘Kano.


Nagpasya na ang bayan

CHED, makapangyarihan

salot ng kasaysayan.


Wikang sariling atin

pinipilit na kitlin

nilang mga mahangin.


Wikang sa ati’y taal

Wika ng mga banal

Ngayon ay sinasalsal.


Sa wika ay berdugo

traydor sa Pilipino

husgahan ng bayan ko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s